Комасација земљишта КО Самаила – КО Мрсаћ2024-02-21T11:40:17+01:00

Град КраљевоКомасација земљишта за КО Самаила – КО Мрсаћ


ОБАВЕШТЕЊЕ


Комисија за комасацију КО Самаила и КО Мрсаћ, града Краљева, оглашава на

ЈАВНИ ПОЗИВ СТРАНКАМА – УЧЕСНИЦИМА КОМАСАЦИЈЕ

Ради изјашњења у поступку утврђивања фактичког стања за комасацију
у КО Самаила и КО Мрсаћ


ОБАВЕШТЕЊЕ 


Комисија за комасацију КО Самаила и КО Мрсаћ, града Краљева, оглашава на

ЈАВНИ УВИД

ПРЕГЛЕДНИ ПЛАН ПРОЈЕКТА НОВОГ СТАЊА  ЗА ПОДРУЧЈЕ KО САМАИЛА И КО МРСАЋ

Излагање се врши на националном геопорталу Геосрбија,
веб порталу града Краљева и Oгласној табли Градске управе Краљево (приземље средњег улаза Градске управе Краљево) у трајању од 15 дана.

Јавни увид траје од 21.02.2024. године до 06.03.2024. године.

Прегледни План се излаже и у Сали 3, средњи улазГрадске управе Краљево, Трг Јована Сарића број 1, у времену од 7 до 15 часова.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложени прегледни план пројекта новог стања за подручје kо самаила и ко мрсаћу току трајања јавног увида. Примедбе и сугестије заинтересована лица достављају Комисији за комасацију путем пријемне канцеларије Градске управе Краљево, Трг Јована Сарића број 1 или на имејл адресу: komasacijakv@kraljevo.org


ОБАВЕШТЕЊЕ 


Комисија за комасацију КО Самаила и КО Мрсаћ, оглашава на

ЈАВНИ УВИД

ПРЕГЛЕДНИ ПЛАН КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЗЕМЉИШТА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ЗА ПОДРУЧЈЕ KО САМАИЛА И КО МРСАЋ

Излагање се врши на националном геопорталу Геосрбија, веб порталу града Краљева и огласној табли Градске управе Краљево у трајању од 15 дана.
Јавни увид траје од 31.08.2023. године до 15.09.2023. године.
Прегледни План се излаже и у Сали 3, средњи улаз Градске управе Краљево, Трг Јована Сарића број 1, у времену од 7 до 15 часова.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложени Прегледни План комасационе процене вредности земљишта постојећег стања за подручје КО Самаила и КО Мрсаћ у току трајања јавног увида. Примедбе и сугестије заинтересована лица достављају Комисији за комасацију путем пријемне канцеларије Градске управе Краљево, Трг Јована Сарића број 1 или на имејл адресу: komasacijakv@kraljevo.org.ОБАВЕШТЕЊЕ 


Комисија за комасацију дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ oбавештaва учеснике комасације у катастарским општинама Самаила и Мрсаћ да ће, од 24. априла 2023. године, Поткомисија за комасациону процену земљишта почети радове на отварању педолошких профила за комасациону процену вредности земљишта.

Из Комисије моле грађане да имају разумевања и не ометају рад Поткомисије, као и да не затварају профиле док се не заврши стручни надзор Републичког геодетског завода (о чему ће благовремено бити обавештени).

———————————————————————————————————————————————————————————————

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЈАВНИ ПОЗИВ СТРАНКАМА – УЧЕСНИЦИМА КОМАСАЦИЈЕ

ради изјашњења у поступку утврђивања фактичког стања за комасацију у КО Самаила и КО Мрсаћ


———————————————————————————————————————————————————————————————

ОБАВЕШТЕЊЕ 


ЈАВНИ УВИД

ПРЕГЛЕДНИ ПЛАН ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПОДРУЧЈЕ КО Самаила и КО Мрсаћ

Прегледни план садржи податке о дугогодишњим засадима, објектима и површинама које се крче.
Јавни увид траје од 16.11.2022. године до 30.11.2022. године.
Прегледни план је изложен у приземљу средњег улаза Градске управе града Краљева, ул. Трг Јована Сарића бр.1


———————————————————————————————————————————————————————————————

СВА ПИТАЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ МОЖЕТЕ УПУТИТИ НА ТЕЛЕФОН:

  • 064/873 98 96

и на ИМЕЈЛ АДРЕСУ: komasacijakv@kraljevo.org


Print Friendly, PDF & Email
Go to Top