Град Краљево

Одељење за информационе технологије


Руководилац одељења: Славко Весковић

Одељење информационе технологије врши послове планирања развоја, одржавања и функционисања рачунарско-комуникационе инфраструктуре у Градској управи; развој информационих технологија Града; одржавање и ажурирање званичног веб сајта Града; праћење функционисања хардвера и софтвера; програмирање софтверских апликација; инсталацију, конфигурацију и одржавање сервера; организовање и успостављање интернет и интранет комуникација; послове на успостављању е-управе; послове прикупљања и управљања геопросторним подацима (Географски Информациони Систем – ГИС); друге послове, у складу са законом.

Print Friendly, PDF & Email