Град Краљево

Служба за управљање пројектима и локално економски развој


Мирјана Продановић

Руководилац службе: Мирјана Продановић

Рођена 08.12.1968. године у Горњем Милановцу. Основну и средњу школу завршила у Краљеву.
Дипломирала на Природно математичком факултету у Крагујевцу. Завршила постдипломске студије
на Факултету политичких наука у Београду, област европских интеграција.
У Градској управи запослена од 1996. Године, на радним местима еколошког инспектора,
комуналног инспектора, шефа Одсека комуналне, еколошке и саобраћајне инспекције.
На радно место руководиоца Службе за управљање пројектима и локално економски развој
постављена 2007. године.
Поседује знања и вештине у области партиципативног стратешког планирања, управљања
пројектним циклусом, примене територијалних информационих система у процесу планирања
и одлучивања, израде бизнис планова. Стекла сертификат акредитације стручњака за привлачење
инвестиција на локалном нивоу, од стране републичке агенције СИЕПА. Користи немачки,
руски и енглески језик.

Служба за управљање пројектима и локално-економски развој врши послове Градске управе који се односе на: послове управљања процесима стратешког планирања – спровођење административних послова у процесима стратешког планирања, припреме акционих планова и других развојних програма Града, праћење усклађености стратешких докумената Града са националним стратегијама, праћење и извештавање о реализацији усвојених стратегија, старање да сва усвојена планска документа буду доступна грађанима на званичном сајту Града; послове управљања пројектним циклусом –  припрему предлога пројеката у складу са стратешким документима и развојним програмима Града, редовно информисање јавних предузећа и установа о отвореним јавним позивима по којима могу да конкуришу за доделу средстава за реализацију својих пројеката, помоћ и подршка јавним предузећима и установама у процесу припреме предлога пројеката, редовно ажурирање базе података инфраструктурних пројеката Града, управљање пројектима одобрених од донатора чији је носилац Град или Градска управа, припрему периодичних и коначних финансијских и наративних извештаја, успостављање и одржавање партнерске пројектне сарадње са регионалним и прекограничним партнерима; послове локалног економског развоја – сарадња и подршка локалној пословној заједници, подршка пољопривредницима, израда база података и редовно ажурирање Профила града Краљева, припрема промотивног материјала и организовање наступа Града на сајмовима инвестиција, одржавање сарадње и контаката са надлежним министарствима, регионалним и другим организацијама и институцијама од значаја за локални економски развој, редовно ажурирање информација на званичном сајту Града које су од значаја за промоцију потенцијала и локални економски развој Града; друге послове, у складу са законом.

Print Friendly, PDF & Email