Град Краљево

Одељење за послове Цивилне заштите


Здравко Максимовић

Руководилац одељења: Здравко Максимовић

  • Телефон: 036/331-199; локал 104
    email: civilnazastita@kraljevo.org

Одељење за послове цивилне заштите врши послове Градске управе који се односе на: послове израде планова одбране органа Града (као саставног дела Плана одбране Републике Србије); предузимање мера за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности са Планом одбране Републике Србије; предузимање мера за функционисање Града у ратном и ванредном стању; спровођење мера приправности и предузимање других мера потребних за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању; организовање заштите од елементарних и других већих непогода, као и стварање услова за отклањање њихових последица, односно ублажавање истих; послови на смањењу и управљању ризиком од елементарних непогода и других несрећа, као и брзог и ефикасног опоравка након истих, израда предлога одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите; доношење планова и програма за ванредне ситуације; послове везане за образовање и функционисање Градског штаба за ванредне ситуације; предузимање мера за функционисање Града у ванредној ситуацији, спровођење мера приправности и предузимање других мера потребних за прелазак на организацију у ванредној ситуацији, формирање, обука и опремање јединица цивилне заштите опште намене; обука и опремање повереника цивилне заштите; организовање и развој личне и колективне заштите; обезбеђење одређених средстава за осматрање и узбуњивање; отклањање последица елементарних непогода; рад на класификацији и анализи прегледаних оштећења на објектима; формирање и ажурирање базе података о објектима оштећеним у елементарним непогодама; друге послове, у складу са законом.

Print Friendly, PDF & Email